Обуки за континуирано професионално усовршување – ноември 2023

Почитувани !

Комората на проценувачи Ве известува дека на ден 24.11.2023 (петок) и на ден 25.11.2023 (сабота) ќе се одржат обуки за континуирано професионално усовршување со кои ќе бидат опфатени сите области на процена и со кои ќе добиете 8 КПУ бодови. Континуираните обуки ќе се одржат во Скопје во Едукативен центар М-Шест.

Линк за пријавување -> https://bit.ly/obuki11-2023 на кој што секој учесник – проценувач ќе треба електронски да го пополни. Ве молиме пријавувањето на линкот и уплатата за котизација да ги извршите најдоцна до 22.11.2023 година.

Цената за котизација за членови на комората изнесува 4.000 денари, а за надворешни лица котизацијата изнесува 5.000 денари.

Со особена чест и задоволство Ве извесуваме дека како предавачи ги имаме:

24.11.2023 (петок)                      25.11.2023 (сабота)
Биљана Василевска                          Д-р Марко Поповиќ дипл.маш.инж. MRICS
Снежана Костовска                        Ѓоко Туманов
Лиле Ковачевска                               Славчо Чунгурски
Дејан Гавриловски                            Розика Деловска

Ве покануваме да ги посетите обуките на кои низ практични примери и дискусија зеднички ќе се обидеме да решиме некои од нашите секојдневни проблеми.

Со почит!

Во име на Управниот одбор на комората
Претседател М-р Валентина Младеновска

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Информации
  3. Обуки за континуирано професионално усовршување – ноември 2023