Соработка и членство

Комората на проценувачи во рамките на своите надлежности оставарува соработка со повеќе агенции, здруженија, високообразовни институции како и компании кои нудат услуги или кои се поврзани со дејноста процена или можат да допринесат за подигнување на нивото на знаења и вештини кај проценувачите.

Исто така, Комората остварува меѓународна соработка со Европската група на асоцијации на проценувачи TEGOVA со седиште во Брисел и со Меѓународниот совет за стандарди IVSC со седиште во Лондон во кои Комората е долгогодишен член. 

Меморандуми за соработка со домашни субјекти:

 • Агенција за заштита на лични податоци податоци,
 • Aгенција за катастар на недвижности,
 • Институтот на ревизори,
 • Комората на сметководители,
 • Здружение на правници,
 • Семос едукација – едукациски центар за информатичка технологија,
 • ВФП-Друштво за осигурување,
 • Машински факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“
 • Економски факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“
 • Градежен факултет при  Универзитетот „Кирил и Методиј“

Меморандуми за соработка со странски субјекти:

 • Словенечки институт на ревизори
 • ЦИАБ – Комора на независни проценители Бугарија
 • ИОПЦГ- Институтот за овалстени проценувачи на Црна Гора
 1. Почетна
 2. За Комората
 3. Соработка и членство