Прати порака:

  Комора на проценувачи на Република Северна Македонија
  Адреса:
  ул. Македонија 47/2,
  1000 Скопје
  Република Северна Македонија

  Контакт телефони:
  +389 2 3151 477, +389 72 251 407, +389 72 251 408

  Прием на  странки
  понеделник-петок
  од 09-14 часот

  Работно време
  08-16 часот

  E-mail: info@komoranaprocenuvaci.mk
  contact@komoranaprocenuvaci.mk