Седница на Собранието на Комората

Управниот одбор на Комората на проценувачи на РСМ,  Ве известува дека  седница на Собранието на Комората за период 2019/2020/2021 планира да се одржи на ден 27.05.2022 година (петок) во Охрид. Исто така би сакале да Ве информираме дека  од 26 – 28 мај во Охрид во Хотелите Белви и Метропол ќе бидат организирани и континуирани обуки од сите облати на процената.

За Дневниот ред и материјалите за седницата на Собранието  како и агендата за континуираните обуки, дополнително ќе бидете информирани  и истите ќе бидат поставени на нашата ВЕБ страна.

Од  Управен одбор на КПРСМ

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Информации
  3. Седница на Собранието на Комората