Почетна обука за недвижен имот организирана од Комора на проценувачи на РСМ

Почетната обука за недвижен имот организирана од Комора на проценувачи на РСМ се спроведува во периодот од 10 до 19 март 2023 година на Градежениот факултет – Скопје.

Претседателот на комората на проценувачи м-р Валентина Младеновска се обрати пред посетителите и им посака успешна обука.

При тоа на посетителите на обуката им ја посочи комплексноста на професијата проценувач и истакна дека за изготвување на квалитетна процена на недвижен имот на проценувачот му се потребни мултидисциплинарни познавања на повеќе законски и подзаконски акти, покрај Законот за процена, Методологијата за процена на недвижен имот и стандардите и методите за процена.

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Информации
  3. Почетна обука за недвижен имот организирана од Комора на проценувачи на РСМ