Трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица

Регистарски
број
име и презиме на проценувачелектронско сандаче
за прием на писмена
област за проценаброј на лиценца на
овластениот проценувач
Датум на издавање на лиценцаОВЛАСТЕН ПРОЦЕНУВАЧ
001Бранко Чуриловbrankochurilov@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0330.11.2012Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје
001Андреј Чуриловcurilovandrej@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0330.11.2012Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје
003Драган Димитровdragan.dimitrov@bdo.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0130.11.2012Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје
003Елена Петревска Лазаревскиelena.petrovska@bdo.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0130.11.2012Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје
003Иван Богдановскиivan.bogdanovski@bdo.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0130.11.2012Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје
004Розика Деловскаbiroplus@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1530.11.2012Друштво за вештачење, проценка и експертиза БИРО ПЛУС-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
005Зуле Поп Алексова Стојановаbroker.zule@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2316.12.2012Друштво за производство,трговија и услуги БРОКЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица
007Славица Андоноваslavica.andonova@gmail.comтрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-346.3.2013Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВЕРСАНД ДООЕЛ Радовиш
008Антонио Георгиевantoniovizija@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0530.11.2012Друштво за производство, промет и консалтинг ВИЗИЈА-Т ДООЕЛ Скопје
012Славчо Филипчевslavco.filipcev@mk.gt.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0930.11.2012Друштво за консалтинг ГРАНТ ТОРНТОН КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
015Биљана Ангеловаangelova@ek-inst.ukim.edu.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1330.11.2012Република Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје - Економски институт Скопје
016Надица Младеновска Крцкоскаnadica@kompanijanm.com.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1130.11.2012Трговско друштво Економско - правно биро Компанија НМ ДОО
017Јулијана Јазанџиска Петковаjulijanajazadzinska@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2518.12.2013Друштво за книговодствени услуги и консалтинг ЕКСПЕРТ ПРО ДООЕЛ Скопје
018Валентина Поп Николоваv.popnikolova@zavodmk.com.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1630.11.2012Друштво за услуги ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДООЕЛ Скопје
022Ева Сарџоскаe.sardzoska@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1930.11.2012Друштво за услуги и вештачење и процена КОНТОАР-ЕВИВА ВЕ ДОО Скопје
022Валентина Трпчевскаvalentina@kontoar.com.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1930.11.2012Друштво за услуги и вештачење и процена КОНТОАР-ЕВИВА ВЕ ДОО Скопје
025Илија Митревilija_mitrev@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0730.11.2012Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци
025Александра Камчеваaleksandra.kamcheva@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0730.11.2012Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци
026Стојна Здравеваstojna@mmrevizija.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1430.11.2012Трговец поединец ММ РЕВИЗИЈА Стојна Станој Здравева ТП Радовиш
029Дејан Гавриловскиraciogrup.dejan@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2824.1.2013Друштво за проценка и сметководителски услуги РАЦИО ГРУП ДООЕЛ Куманово
030Величе Николовскаvelice_n@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2731.12.2012Друштво за вештачење и процена СИНОПСИС ДООЕЛ Скопје
031Огнен Спироскиognens@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0830.11.2012Друштво за изготвување проценки СПАРК ПРОЦЕНКИ ДОО Скопје
031Искра Спироскаi.spiroska@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0830.11.2012Друштво за изготвување проценки СПАРК ПРОЦЕНКИ ДОО Скопје
037Стојан Јордановstojan.jordanov@rsm.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1030.11.2012Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
037Војдан Јордановvojdan.jordanov@rsm.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1030.11.2012Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
038Киро Костовkostovkire@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2917.1.2013Друштво за услуги ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНА ДОО Скопје
039Марија Чулеваmarija.culeva@revizijaculeva.com.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2628.12.2012ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Трговец-поединец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева
041Искра Спироскаi.spiroska@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-0630.11.2012Проценителска куќа ШУМАНТЕВИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
054Зоран Василевскиmultikop@t.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-1730.11.2012Друштво за финансов консалтинг, проценки и вештачења МУЛТИКОП ДООЕЛ Скопје
055Илчо Каровilcokarov@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-3626.11.2013TП ВЕШТАК-ПРОЦЕНИТЕЛ Илчо Љубен Каров
Трговец поединец за економско-финансиски вештачења, проценки и сметководство Скопје
057Данче Зографскаd.zografska@gmail.comтрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2106.12.2012Друштво за ревизија,проценка и финансиски консалтинг ЕЛИТ Данче ДООЕЛ Скопје
057Благица Сотировскаblagica@elitrevizija.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-2106.12.2012Друштво за ревизија,проценка и финансиски консалтинг ЕЛИТ Данче ДООЕЛ Скопје
070Драган Димитриевскиdragan_dimitrievski@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-3915.07.2015Друштво за проценки и консалтинг ЛИДЕР ТИМ ДОО увоз-извоз Карпош Скопје
070Елена Трајкоскаtrajkoska.elena@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-3915.07.2015Друштво за проценки и консалтинг ЛИДЕР ТИМ ДОО увоз-извоз Карпош Скопје
075Валентина Младеновскаaktivaaktuel.valentina@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4129.01.2016Друштво за вештачење и процена АКТИВА АКТУЕЛ ДООЕЛ Куманово
075Снежана Орозовска Ефремовскаsnezanaefremovska@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4129.01.2016Друштво за вештачење и процена АКТИВА АКТУЕЛ ДООЕЛ Куманово
087Дарко Калинdarko.kalin@a-ba.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4324.09.2018Друштво за ревизија и бизнис консалтинг, А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје
087Бојан Петрескиbojan.petreski@a-ba.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4324.09.2018Друштво за ревизија и бизнис консалтинг, А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје
090Елизабета Чингаровскаecingarovska@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4429.07.2019Друштво за консластинг ФИНПРО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
093Александар Костадиновскиaleksandarkostadinovski@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4521.02.2014Друштво за вешачење и економско правен консалтинг ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОО Скопје
093Наташа Поповскаpopovska.natasha@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4521.02.2014Друштво за вешачење и економско правен консалтинг ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОО Скопје
093Дени Ѓорчевскиdgorcevski@gmail.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4521.02.2014Друштво за вешачење и економско правен консалтинг ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОО Скопје
108Звонко Кочовскиzvonko.kocovski@kreston.mkТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4730.01.2024Друштво за ревизија КРЕСТОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
112Александар Костадиновскиaleksandarkostadinovski@yahoo.comТрговско друштво,
јавно претпријатие и други правни лица
ТД-4606.07.2023Друштво за судски вештачења и стручни експертизи ИНГ. ИНСТИТУТ ДООЕЛ с.Вевчани