Промоција на книгата „ТЕСТАМЕНТОТ во македонското наследно право“

Промоција на 25-тата книга на Проф. д-р Ангел Ристов насловена како „ТЕСТАМЕНТОТ во македонското наследно право“ во која авторот прави анализа од аспект на позитивните законски решенија, но преглед на судската пракса. 

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Информации
  3. Промоција на книгата „ТЕСТАМЕНТОТ во македонското наследно право“