Ребрендирање на TEGoVA

TEGoVA е пан-европска асоцијација на професионални тела кои работат на стандарди, етика и квалитет на пазарот за проценка на недвижнини, постројки, машини и опрема и проценување на бизнис.

TEGoVA ги застапува интересите на квалификувани проценувачи на 72 професионални тела од 38 земји. Комората на проценувачи на Република Северна Македонија е членка на TEGoVA од 2014 година.

Покрај поставувањето стандарди за клиентите и застапувањето на интересите на нејзините членови, TEGoVA обезбедува уникатен канал за деловно работење.

Од мали специјалистички консултации до големи компании од приватниот сектор и владини оддели, локални и национални, лицата кои припаѓаат на составните тела на TEGoVA претставуваат пресек на професијата.

Оваа година TEGoVA го промени своето лого со што симболично ја промовира промената во организирање и распространувањето во повеќе земји и региони. Во продолжение може да ја проследите изјавата на претседателот на одборот на директори Krzysztof Grzesik.

Претставување на визијата и мисијата на TEGoVA:

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Избрани
  3. Ребрендирање на TEGoVA