Работни средби

На ден 11.07. 2013 година во Прилеп и Битола се одржаа работни средби со проценувачите и Претседателот на Комората на проценувачи на Република Македонија.

На средбите беше разговарано за проблемите кои ги имаат проценувачите при вршење на процена, исто така беа разгледани предлози за натамошно работење на проценувачите.

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Информации
  3. Работни средби