Предлози за измени и дополнувања на Законот за процена

Почитувани Проценувачи,

По разгледувањето на сите предлози за измени и дополнувања на Законот за процена направена е работна верзија на текстот.
Пред официјално да го пуштиме текстот до Министерството за правда, ги објавуваме почетните предлози за измени на интернет страната на Комората. Секој проценувач, во писмена форма може уште еднаш да се изјасни за евентуални подобрувања на Законот.
Предлогот за измени и дополнувања планираме да го доставиме до Министерството на 18.06.2018 год. (понеделник).

Ви благодариме за соработката.

 

Скопје, 12.06.2018г.

Председател на КПРМ
Љупчо Шумантев. д.м.и.

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Информации
  3. Предлози за измени и дополнувања на Законот за процена