Оглас за ревизор

Комората на проценувачи на Република Македонија има потреба од друштво за ревизија или овластени ревизори-трговци поединци, кои ќе извршат ревизија на годишната сметка за 2017 и 2018 година.

Сите заинтересирани, своите понуди можат да ги достават на маил: info@komoranaprocenuvaci.mk или на адреса на ул. Македонија бр.27/1-2 Скопје најдоцна до 30 јуни 2018 година.

Сподели на Facebook
  1. Почетна
  2. Информации
  3. Оглас за ревизор