Контакт

Комора на проценувачи на Република Македонија
Адреса:
ул. Македонија 47/2,
1000 Скопје,
Република Македонија

Контакт телефон: 072/251-407

E-mail: info@komoranaprocenuvaci.mk